Травертин

Използва се от дълбока древност в строителството като материал за облицоване на външни и вътрешни стени, подове, фасади, декоративни елементи. Травертинът е естествен камък с твърдост по Моос 2,8 – 3,0; съдържа шупли. Обикновено е оцветен в бежово, жълто, бяло, розово, кафяво или охра, в зависимост от примесите и минералите.
Може да съдържа варовик, глина, други утайки. Плътността му е в границите от 2,5 до 2,8 g/cm3. Може да се реже, полира и шлифова.